top of page

KUND: ICA FÖRSÄKRING KANALER: PRINT OCH DIGITALT

Marknadens bästa klämskadeskydd.

Tack vare sin unika koppling till ICA och deras matfokus, kunde ICA Försäkring den 1:a april 2022 introducera sin egen avokadoförsäkring med marknadens bästa klämskydd. Vi på ICA Reklam använde branschens och ICA Försäkrings lingo så att vi med självinsikt och humor, kunde skapa kommunikation som fick folk att dra på smilbanden i en tid som var ovanligt svår.

Avokadoförsäkringen för ICA Försäkring blev nominerad i kategorin "Bästa digital" på Inhousetävlingen 2022.

Print

Digitalt 

 

 

 

 

 

 

 Resultat

 

ICA Försäkrings 1:a april-skämt fick en bred organisk spridning, med synlighet i fler än 14 olika digitala kanaler.

På ICA Gruppens LinkedIn-kanal hade inlägget strax över 50 000 organiska visningar och 62 kommentarer. Kommentarerna var uteslutande positiva och gav därför en bekräftelse på att vår insikt om ett välbehövligt skratt var korrekt.

 

Den betalda annonseringen hade även den ett bra resultat i jämförelse med tidigare annonsering från ICA Försäkring.

Arbetsgrupp

Business Partner: Elin Skredsvik
Creative Director: Isabella L. Holmgren
Produktionsledare: Mirja Rosen
Copywriter: Johan Pollnow
Art Director: Joakim Ahnfelt
Produktionsbolag: Flickorna Larsson

bottom of page